Kształcimy poszukiwanych specjalistów

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią kształcącą profesjonalistów, którzy z powodzeniem znajdują zatrudnienie na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy - dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Nasz program kształcenia stale dostosowujemy do potrzeb światowej floty i gospodarki. Prowadzimy szereg kierunków powiązanych z gospodarką morską i transportem, które gwarantują zdobycie ciekawej specjalności i rozwój kariery zawodowej. Dbamy o odpowiednie zaplecze dydaktyczne i naukowe, sprzęt najnowszej generacji i zgodność programów kształcenia ze standardami międzynarodowych konwencji.

 

 

Ważnym elementem edukacji w Akademii Morskiej w Szczecinie jest praktyczna nauka zawodu realizowana w bardzo szerokim zakresie. Słuchacze wszystkich wydziałów i specjalności odbywają praktyki zawodowe. Studenci kierunków „pływających” już od pierwszych chwil mają kontakt z morzem – na prowadzonych tuż po zakończeniu rekrutacji kursach z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa, przygotowywani są do działania w sytuacji zagrożenia. W dalszym toku studiów przechodzą kolejne szkolenia, np. z zakresu morskich systemów łączności i nawigacji, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami uznawanymi przez armatorów na całym świecie.

Absolwenci kierunków „lądowych” mogą liczyć na zdobycie najwyższych kwalifikacji i umiejętności cenionych przez przyszłych pracodawców.

 

Sprawdź naszą ofertę kierunków i znajdź coś dla siebie!

 

NAWIGACJA i ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA otwierają przed Tobą drogę kariery od marynarza, przez oficera pokładowego po kapitana dowolnych statków. Możesz też wybrać pracę na lądzie m.in. w administracji morskiej, w służbach technicznych i eksploatacyjnych, w SAR.

TRANSPORT przygotuje Cię do pracy w przedsiębiorstwach związanych z bezpieczeństwem żeglugi oraz projektowaniem, eksploatacją i organizacją transportu morskiego.

INFORMATYKA to zawód przyszłości: rynek potrzebuje coraz więcej specjalistów w tej dziedzinie. Na studiach poznasz tajniki programowania, technologii multimedialnych i najnowszych systemów morskich. Przygotują Cię do pracy w specjalistycznych sektorach branży morskiej lub w zespołach programistycznych firm z branży IT.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA oraz GEOINFORMATYKA dają znajomość najnowszych narzędzi i technologii do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych o terenie. Dzięki nim znajdziesz satysfakcjonującą pracę w firmach wykorzystujących informacje geograficzne, w przedsiębiorstwach  hydrograficznych i branży geodezyjnej, w administracji publicznej.

OCEANOTECHNIKA to dobry wybór, jeśli Twoją pasją są statki i jachty. Na tych studiach poznasz tajniki budowy okrętów lub jachtów, projektowania nowoczesnych jednostek a także pracy w stoczniach i firmach związanych z budową, remontem i projektowaniem statków i jachtów.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN to szereg specjalności dających Ci możliwość wyboru drogi kariery – przygotują Cię do pracy na morzu w charakterze oficera mechanika lub do pracy na lądzie. Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w branży okrętowej, maszynowej lub energetycznej.

MECHATRONIKA to wysokospecjalistyczne studia otwierające drogę do kariery na morzu lub lądzie. Absolwent mechatroniki odnajdzie się na statkach, w przedsiębiorstwach związanych z branżą okrętową oraz w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i remontowych maszyn, urządzeń przemysłowych czy układów mechatronicznych.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI daje szerokie podstawy wiedzy o przedsiębiorczości i zarządzaniu procesami produkcji, kontroli jakości, logistyki, zaopatrzenia. Studia przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach produkcyjnych i usługowych sektora TSL.

TRANSPORT to studia, dzięki którym zostaniesz specjalistą z wybranej dziedziny: transportu zintegrowanego, eksploatacji terminali kontenerowych, eksploatacji portów i floty morskiej lub śródlądowej. Znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z szeroko pojętym transportem.

LOGISTYKA przygotuje Cię do zarządzania procesami gospodarczymi oraz zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi. Takie kompetencje przydadzą się w firmach produkcyjnych i usługowych sektora logistyki, transportu i spedycji.

ZARZĄDZANIE jest kierunkiem dla osób pragnących zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub organizacji i zarządzania w gospodarce morskiej.

Studia przygotowują do objęcia funkcji kierowniczych i wykonawczych w różnych typach przedsiębiorstw, a szczególnie w  firmach gospodarki morskiej i sektora TSL.

 

Wszystkim naszym studentom zapewniamy pomoc socjalną i miejsce w akademiku. Każdy, kto spełnia warunki formalne może się ubiegać o stypendia: socjalne, rektora lub zapomogi losowe.

W program nauczania wpisane są płatne praktyki, uruchomiliśmy również program płatnych staży w prestiżowych przedsiębiorstwach. Akademia Morska w Szczecinie to dobry wybór.

 

Udostępnij tą informację swoim znajomym!