Lista uczelni

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Miasto: Białystok

Typ uczelni: Uczelnia medyczna

Status: Publiczna

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Miasto: Białystok

Typ uczelni: Brak

Status: Niepubliczna

Politechnika Białostocka

Miasto: Białystok

Typ uczelni: Brak

Status: Publiczna

Uniwersytet w Białymstoku

Miasto: Białystok

Typ uczelni: Brak

Status: Publiczna

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica

Miasto: Białystok

Typ uczelni: Brak

Status: Niepubliczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Miasto: Białystok

Typ uczelni: Brak

Status: Niepubliczna

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 

Miasto: Białystok

Typ uczelni: Brak

Status: Niepubliczna

Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia

Miasto: Białystok

Typ uczelni: Brak

Status: Niepubliczna

Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej 

Miasto: Białystok

Typ uczelni: Brak

Status: Niepubliczna

Wyższa Szkoła Menedżerska

Miasto: Białystok

Typ uczelni: Brak

Status: Niepubliczna