Lista uczelni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Miasto: Lublin

Typ uczelni: Uniwersytet

Status: Publiczna

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Miasto: Lublin

Typ uczelni: Brak

Status: Publiczna

Politechnika Lubelska

Miasto: Lublin

Typ uczelni: Brak

Status: Publiczna

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Miasto: Lublin

Typ uczelni: Brak

Status: Publiczna

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Miasto: Lublin

Typ uczelni: Brak

Status: Publiczna

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Miasto: Lublin

Typ uczelni: Brak

Status: Niepubliczna

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Miasto: Lublin

Typ uczelni: Brak

Status: Niepubliczna

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Miasto: Lublin

Typ uczelni: Brak

Status: Niepubliczna

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola

Miasto: Lublin

Typ uczelni: Brak

Status: Niepubliczna