Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

O uczelni

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu został utworzony w 2010 roku. Od początku swojego istnienia kładzie nacisk na nowoczesne podejście do kształcenia. Niezwykle intensywnie się rozwija, czego dowodem są m.in. pozyskane granty na działalność naukowo-badawczą. Doświadczona kadra dba o wysoki poziom merytoryczny studiów, jednocześnie przywiązując duże znaczenie do praktycznego wymiaru studiowania. Wysiłki dydaktyków zostały docenione – oferta studiów cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów, a programy są nagradzane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.