Uniwersytet Zielonogórski

O uczelni

Uniwersytet Zielonogórski jest młodą uczelnią, która dynamicznie się rozwija.  Warto wspomnieć, że tradycje akademickie Winnego Grodu sięgają 1965 roku, kiedy rozpoczęła swą działalność Wyższa Szkoła Inżynierska, przekształcona później w Politechnikę Zielonogórską. Natomiast w 1971 r. powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, która w 1973 r. stała się Wyższą Szkołą Pedagogiczną i przyjęła imię prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001 r. z połączenia PZ z WSP.  Jest największą państwową uczelnią w województwie lubuskim. W roku akademickim 2016/2017 kształci się na niej 12,5 tys. żaków na I, II i III stopniu studiów, prowadzonych w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym.  W bogatej ofercie dydaktycznej Uniwersytetu znajdują się również studia podyplomowe.

1 września 2017 r. nastąpi połączenie Uniwersytetu Zielonogórskiego z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie. Wówczas powstanie 13  Wydział  Zamiejscowy Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie.

Pozostałe 12 wydziałów tworzących Uniwersytet Zielonogórski to:

 1. Artystyczny
 2. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 3. Ekonomii i Zarządzania
 4. Fizyki i Astronomii
 5. Humanistyczny
 6. Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 7. Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 8. Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
 9. Mechaniczny
 10. Nauk Biologicznych
 11. Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 12. Prawa i Administracji

Na poszczególnych Wydziałach studenci mają możliwość kształcenia się na 66 kierunkach, w ponad stu specjalnościach, w dziedzinach: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych, a nawet artystycznych. Uniwersytet Zielonogórski znajduje się w elitarnej grupie uniwersytetów klasycznych, tak zwanych bezprzymiotnikowych. Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 7 specjalnościach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 19 dyscyplinach. Na 8 wydziałach (w 17. dyscyplinach) prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie.

Dzięki środkom finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej Uniwersytet Zielonogórski wzbogacił się o między innymi o nowoczesną Bibliotekę Uniwersytecką i Park Naukowo – Technologiczny..

 

Przy Instytucie Socjologii (na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) powstał Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. W strukturze Wydziału Nauk Biologicznych funkcjonuje Ogród Botaniczny. Przy uczelni działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, w którym studenci i absolwenci UZ zakładają swoje pierwsze firmy. Od początku istnienia Uniwersytetu w jego murach prężnie rozwija się Oficyna Wydawnicza.
 

Uniwersytet Zielonogórski ma rozbudowaną bazę dydaktyczną. Studenci mogą ubiegać się o stypendia oraz o  miejsca w nowoczesnych Domach Studenta. Poza zajęciami rozwijają swoje pasje w kołach naukowych, a także dbają o tężyznę fizyczną, korzystając z licznych obiektów sportowych (stadion lekkoatletyczny, hala sportowa, ośrodek jeździecki, itp.).

Uczelnia ma swój własny Big Band i silne media studenckie: Akademickie Radio INDEX, Gazetę Studencką „UZetka” i portal Wzielonej.pl. Działa także Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tutaj powstało Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe.

UZ wychodzi również do mieszkańców miasta i regionu. Od 2004 r. rokrocznie  organizuje Festiwal Nauki – wydarzenie, podczas którego wykładowcy i studenci w przystępny sposób przybliżają Lubuszanom osiągnięcia nauki.

Mimo swej stosunkowo krótkiej historii Uniwersytet Zielonogórski prezentuje się jako uczelnia otwarta na ludzi i nowe wyzwania. Dzięki swemu poważnemu potencjałowi naukowemu oraz bogatej bazie materialnej już obecnie postrzegana jest jako jedna z głównych bram regionu na Polskę i świat.

Po szczegółową ofertę zapraszamy na stronę  http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

Uniwersytet Zielonogórski

Dane uczelni

Zielona Góra, Lubuskie
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra

Uczelnia publiczna

(68) 328 20 00
(68) 327 07 35

rektorat@uz.zgora.pl
www.uz.zgora.pl

Dostepne kierunki:

» Administracja
» Architektura
» Architektura Wnętrz
» Automatyka i Robotyka
» Bezpieczeństwo i higiena pracy
» Bezpieczeństwo Narodowe
» Biologia
» Biotechnologia
» Biznes elektroniczny
» Budownictwo
» Coaching i doradztwo filozoficzne
» Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
» Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
» Efektywność energetyczna
» Ekonomia
» Elektronika i Telekomunikacja
» Elektrotechnika
» Energetyka
» Energetyka komunalna
» Europeistyka i stosunki transgraniczne
» Filologia angielska
» Filologia francuska w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim
» Filologia francuska z drugim językiem romańskim
» Filologia germańska
» Filologia polska
» Filologia rosyjska
» Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
» Filologiczna obsługa Internetu i e-edytorstwo
» Filozofia
» Fizyka
» Fizyka medyczna
» Gospodarka i rozwój zrównoważony
» Grafika
» Historia
» Informatyka
» Informatyka i Ekonometria
» Inżynieria bezpieczeństwa
» Inżynieria Biomedyczna
» Inżynieria danych
» Inżynieria kosmiczna
» Inżynieria Środowiska
» Jazz i muzyka estradowa
» Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
» Kulturoznawstwo
» Lekarski
» Literatura popularna i kreacje światów gier
» Logistyka
» Malarstwo
» Matematyka
» Mechanika i budowa maszyn
» Ochrona Środowiska
» Ogrodnictwo
» Pedagogika
» Pedagogika Specjalna
» Pielęgniarstwo
» Politologia
» Praca Socjalna
» Prawo
» Psychologia
» Socjologia
» Stosunki międzykulturowe
» Sztuki wizualne
» Technologia żywności i żywienia człowieka
» Turystyka i rekreacja
» Wychowanie fizyczne
» Zarządzanie
» Zarządzanie Inżynierskie
» Żywienie człowieka i dietoterapia
Strona uczelni była oglądana 46299 razy